Jeugd

Jeugdfietsen bij Toerclub Pijnacker

TCP kent een leuke en grote groep jeugdfietsers. Jongens en meiden, in de leeftijd van 8 tot 16 jaar die elke zondagochtend om 9:00 uur vertrekken voor een rit tussen de 40 en 75 kilometer.

Onderweg maken we het leuk door tussensprintjes te doen of soms fietsoefeningen, zoals bochten rijden. Het is vooral ook gezellig, omdat we halverwege een stop maken en iedereen iets kan eten en drinken. De allerkleinsten spelen vaak even in een speeltuin. Omdat we in verschillende groepen fietsen, is er altijd wel een groepje dat bij je past.

Ons devies is: samen uit en samen thuis. Naast de wekelijkse fietstochten gaan we elk jaar mountainbiken in Ermelo en fietsen we een langere tocht op een andere plek in Nederland.

Sinds 2019 hebben we een nieuwe traditie: de tweedaagse voor de jeugd. In dat jaar zijn we op zaterdag naar Arnhem gefietst, hebben daar met zijn allen overnacht in een jeugdherberg en de volgende dag zijn we terug gefietst. Een echte belevenis!

Ook jeugdfietsen bij TCP?

Lijkt fietsen jou leuk, schrijf je dan direct in en fiets met ons mee!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de jeugdcommissie via jeugd@toerclubpijnacker.nl.

Gedragsregels voor (jeugd)begeleiders

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels of de spelregels, hier staan we voor namens Toerclub Pijnacker, afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de NTFU. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Opgemaakt, Pijnacker 3-3-2021.